شرکت

بتن زیست

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
ماکروسنتتیک 1

الیاف بتن ( الیاف ماکروسنتتیک) الیاف سازه ای الیاف سنتتیک

 الیاف ماکروسنتتیک رشته هایی از جنس پلی الفین یا پلی پروپیلن و جدا ازهم می باشد که به طور غیریکنواخت و فضایی (سه بعدی) در بتن پخش می شود.  الیاف ماکروسنتتیک بسته به نوع ساخت و کاربری، اشکال متفاوتی دارند. سینوسی، پاملخی، مضرس، ساده، تخت و … از انواع مختلف آنها است.

خصوصیات قابل بهبود بتن در صورت استفاده از الیاف ماکروسنتتیک

الیاف پلیمری موجب بهبود خصوصیات بتن مانند ترک های حرارتی و انقباضی، افزایش مقاومت خمشی، افزایش مقاومت برشی و افزایش مقاومت در برابر پیشرفت ترک می شود. همچنین موجب بهبود مقاومت ضربه پذیری، خستگی، سایش و ارتعاشی بتن می شود. همچنین الیاف  موجب افزایش چقرمگی و سختی بتن می شود. استفاده از در شاتکریک بدون استفاده از مش های مسلح خواصی مشابه بتن را القا می کند.

خصوصیات و مزایا الیاف سازه ای الیاف سنتتیک 

 • افزایش مقاومت در برابر پیشرفت ترک، شکل پذیری، جذب انرژی و چقرمگی
 • افزایش سرعت زمان اجرای پروژه
 • افزایش مقاومت ضربه پذیری، خستگی و مقاومت برشی
 • کمک به بهبود کنترل ترک های انقباضی پلاستیک
 • کاهش هزینه های آرماتور و آماتور بندی
 • کاهش و حذف نیاز به آرماتور گذاری به روش سنتی
 • مسلح سازی حجم بتن در سه جهت
 • سهولت در اجرا و ساخت

موارد مصرف الیاف بتن

 • کف و دال های صنعتی و تفریحی
 • نیلین و مسلح سازی خاک
 • بتن های در معرض سایش و ارتعاش
 • کارهای ترمیمی با عمق بالا
 • عرشه پل ها، روسازی ها و پوشش ها
 • فونداسیون ها
 • بتن های پیش ساخته و عرشه های مستقر بر روی پایه
 • شاتکریت ها، لاینین تونل و پایداری شیب ها
 • دیواره های حایل و نگهدارنده
 • بتن های سنین و عرشه های مرکب

مقدار مصرف  الیاف سازه ای الیاف سنتتیک

 • مقدار الیاف بتن تابع طرح اختلاط، نوع کاربری، مقاومت طراحی، مدول الاستیسیته، چقرمگی و … بستگی دارد.
 • مقدار مصرف بهینه در شرایط آزمایشگاهی تعیین می شود.
 • عموما مقدار مصرف بهینه بین 1 تا 2 کیلوگرم بر مترمکعب است.

خصوصیات فیزیکی و مکانیکی 

ماکروسنتتیک 1

کاربرد 

 • قبل از اجرای بتن، ملات و شاتکریت الیاف بایستی مخلوط تازه اضافه شود و تا یکنواختی کامل عمل اختلاط صورت گیرد.بعد از اختلاط الیاف ماکروسنتتیک عمل اختلاط بایستی با دور نسبتا بالا در حدود 4 الی 5 دقیقه تا اختلاط کامل صورت گیرد.
 • در هنگام افزودن الیاف ماکروسنتتیک روانی بتن تا حدی کاهش می یابد. از افزودن آب به بتن تازه به شدت خودداری شود. به منظور افزایش کارایی و روانی از sm استفاده شود.
 • افزودن سایر افزودنی ها باید مستقل از الیاف صورت پذیرد. در صورت رعایت شرایط مناسب مصرف و اختلاط، الیاف ها نبایستی اثر معکوس و سویی بر مقاومت کششی، خمشی و فشاری بتن، ملات و شاتکریت داشته باشد.

عمل آوری

بتن های ساخته شده با الیاف همانند بتن های معمولی عمل آوری می شوند. اما در صورت استفاده از دوز بالای الیاف بایستی تدابیر ویژه در سیستم عمل آوری بکارگرفته شود.

زمان و نحوه نگهداری  الیاف سازه ای الیاف سنتتیک

 • در جای خشک نگهداری شود.
 • از تحت فشار قرار دادن بیش از حد الیاف بتن  خودداری شود.
 • از تابش مستقیم نورخورشید و تحت بارش نزولات جوی دور نگهداشته شود.
 • بعد از مصرف درب کیسه را کامل ببندید.

الزامات احتیاطی در خصوص استفاده از الیاف بتن

 • اگر به طور تصادفی خورده شود، به پزشکی فوری مراجعه کنید.
 • دور از دسترس کودکان و حیوانات نگه دارید.
 • از ظروف برای ذخیره سازی سایر مواد استفاده نشود.
 • در هنگام برداشت از کیسه حتما مراقب دست خود باشید و حدالامکان از دستکش استفاده شود.